Tikutu Gizlilik Politikası

Tikutu Kişisel Verilere İlişkin Şartlar ve Gizlilik Politikası

 

 Kapsamını ve detaylarını aşağıda okuyacağınız şartlar veri sorumlusu sıfatıyla, İstanbul Ticaret Sicilinde 294142-5 numarası ile kayıtlı bulunan, 0001214265400001 mersis numaralı ve tescilli adresi Emniyet Evleri Mah. Yeniçeri Sk. Gökay Yapı Busidence Blok No: 42a Kağıthane/İstanbul olan, 5K Digital Yayıncılık Ve Prodüksiyon Hizmetleri  A.Ş.   (Tikutu, veri sorumlusu) ile nihai kullanıcı (üye, kullanıcı) arasında kişisel verilerin toplanmasına, işlenmesine, depolanmasına, kullanılmasına, paylaşılmasına, aktarılmasına ve imhasına ilişkin gizlilik politikasına ait konuları içermektedir.

Tikutu, sesli tiyatro ve müziklerin (içerik) web siteleri, yerleşik uygulamalar ve diğer yöntemlerle, streaming yoluyla çevrimiçi veya çevrimdışı, anında doğrusal olmayan veri aktarımıyla depolanmasına veya zaman ayarlı kullanımına (hizmet) imkan tanıyan bir uygulamadır.

Tikutu uygulamasını indirerek, hesap açarak, deneme aboneliği, ücretli abonelik oluşturarak, hediye kartından ya da promosyon amaçlı herhangi bir vesile ile herhangi bir içeriğe erişmek ile gizlilik politikasını, kullanıcı sözleşmesini ve her türlü ek ve tamamlayıcı şart ve koşulları (şartlar) kabul etmiş olursunuz. 

Şartları ve şartlar üzerinde ileride yapılabilecek değişiklikleri kabul etmiyorsanız uygulamaya ve uygulama içi içeriklere erişmeniz mümkün değildir. Tikutu şartlarda tek taraflı değişiklikler yapabilir ve belgelerin güncel haline Tikutu internet sitesi üzerinden ulaşmak mümkündür. 

Metinleri onaylamadan önce aşağıdaki şartları okuyarak açıklanmasına ihtiyaç duyulan konular için ilgili birimle iletişime geçebilirsiniz. ([email protected] )

 

1-Başlangıç;

 Gizlilik Politikası, Tikutu olarak bizim ve paydaşlarımızın kişisel verileri nasıl işleyebileceği, kişisel verilere nasıl erişebileceği konusundaki açıklamaları, kişisel veriler ile ilgili haklarınızı, kişisel verilerinizin nasıl ve neden toplandığı, depolandığı, paylaşıldığı konularında saydam bir açıklama ve üyelerin kişisel verilerini paylaşma tercihlerine dair sahip olduğu haklar ve seçenekler konusundaki bilgileri içermektedir.

 Mevcut hizmetlerin geliştirilmesi sonucunda kişisel verilerinizi toplama veya işleme şeklimizde onayınızı gerektiren esaslı bir değişiklik ortaya çıkması halinde bu hususta kullanıcılar bilgilendirilecek ve yeni sistemle ilgili ek şartları ve değişiklik yapılmış Gizlilik Politikası onayınıza sunulacaktır. Aksi belirtilmedikçe, yeni veya ek hizmetler mevcut Gizlilik Politikasına tabi olacaktır.

 

Gizlilik Politikası, Kullanıcı Sözleşmesi’nin ek ve tamamlayıcı şartı niteliğindedir. Eğer aşağıda yer alan şartları kabul etmiyorsanız size hizmet vermemiz mümkün olmayacaktır.

  2-Veri Toplama Politikası ve Toplanan Kişisel Veriler

2.1.      Hakkınızdaki kişisel verileri

 • Tikutu’da bir hesap oluşturmanız, müşteri hizmetlerine ulaşmanız veya içeriklere erişmeniz hallerinde,
 • Tikutu’dan hizmet veya içerik talep etmeniz ve/veya bunların size ulaştırılması hallerinde,
 • Hizmete dahil herhangi bir uygulamayı, içeriği, bir üyelik planına dayalı olsun veya olmasın, yüklemeniz ve/veya kullanmanız halinde,
 • İnternet sitemizi ziyaret etmeniz halinde,
 • Bülten servisini almak için üye olmanız halinde,
 • Uygunsuz içeriklere ilişkin bildirim yapmanız veya diğer bir sebeple müşteri hizmetleri ile temasa geçmeniz halinde,
 • Hizmeti, Facebook, Google ya da benzeri kimlik doğrulaması yapan üçüncü taraflarca sağlanan hizmetlerle bağlantılı olarak kullanmanız halinde,
 • Müşteri memnuniyeti anketi veya pazarlama anketi gibi, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, bir araştırmayı yanıtlamanız veya Tikutu’nun  gönderdiği iletilere yanıt vermeniz halinde,
 • Tikutu ile ilişkinizin yönetilmesi için gerekli olan diğer hallerde,  

ve yukarıdaki durumlarla sınırlı olmaksızın otomatik yöntemler, doldurulan formlar ve izin verilen üçüncü taraflar vasıtasıyla toplanmaktadır.

  

2.2.      Toplanan veriler, 

2.2.1.   “Kullanıcı verileri” olarak, vermiş olduğunuz izinler çerçevesinde bizim veya çalıştığımız  üçüncü taraflar aracılığıyla toplanan, 

 • İsim/kullanıcı adı
 • Elektronik posta adresi,
 • Doğum tarihi,
 • Cinsiyetiniz,
 • Cep telefonu numarası
 • Kredi veya banka kartı türü, son kullanma tarihi ve kart numaranızın belirli rakamları (bunlar yalnızca faturalandırma ve tanımlama amaçlı olup ödemeye dair veriler Tikutu tarafından saklanmamaktadır, Tikutu bu konuda ilgili hizmet sağlayıcıdan bilgi alabileceğinizi hatırlatır),
 • Ülke ve posta adresi,
 • Tikutu satın alma ve ödeme geçmişi,
 • İzin verdiğiniz yer ve zamanlarda ses verileriniz,
 • Sosyal medya hesap uzantılarınız ve bu hesaplardaki kamuya açık ek veriler,
 • Çok kullanıcılı aboneliklerde ilgili kişilerden (özellikle kullanıcı çocuklar) gerekli olduğu ölçüde rızalarının alınmış olduğu ve bu kişileri veri işleme faaliyetlerimizle ilgili tarafınızca bilgilendirildiği kabulü ile diğer kullanıcılara dair tarafınızca verilen  veriler;

2.2.2.   “Kullanım verileri” olarak,

 • Abonelik türü,
 • Arama sorguları (arama tarihi, saati, terimler, etiketler ve bunlarla sınırlı olmamak üzere),
 • İçerik tüketimi ve tekrar eden içerik tüketimleri,
 • Tarafınızca izin verilmesi halinde kameranıza veya fotoğraflarınıza cihazınızdan yalnızca bizimle paylaşmayı seçtiğiniz görüntüler ve bu görüntülerle ilgili dosya türü ve görüntünün boyutu gibi metaveriler (cihazınızın fotoğraf kütüphanesi veya kamera rulosu asla taranmayacak ve/veya içe aktarılmayacaktır).
 • URL bilgisi, çerez verileri ve IP adresleri gibi çevrimiçi tanımlayıcılar, MAC adresleri ve diğer cihaz kimlikleri, ağ bağlantısı bilgileri (WiFi, 3G, 4G, LTE, Bluetooth vs.), operatör, ağ ve cihaz performansı bilgileri, tarayıcı türü, dil, dijital hak yönetimini sağlayan bilgiler, cihaz işletim sistemi, Tikutu uygulama sürümü, cihazınızla bağlandığınız hoparlör ve diğer araçlara ilişkin bilgiler, hizmeti kullanmak, bağlantı sağlamak için kullanılabilen cihazlar bilgisi, lisans sözleşmelerine uyum sağlamak amacıyla coğrafi konumunuz ve buna bağlı teknik veriler ve mobil sensör verileri gibi bazı teknik veriler,
 • Üyelik planı doğrulama ve içerik kısıtlama amaçlı coğrafi konum servisi kullanımı ve konum bilgileri,
 • Tikutu kendisine veya üçüncü taraflara ait çerezler ve tercihleriniz ile faaliyetlerinizi, mesela uygulamamızı indirdiğinizde, Hizmet'i kullandığınızda ya da internet sitemizi ziyaret ettiğinizdeki davranışlarınızı, takip edebilen diğer izleme teknolojileri (işaretçi, etiket ve nokta dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aracılığıyla da veri toplayabilecektir. Size özel pazarlama ve reklam başarısının ölçülmesi amacıyla olabilen  çerez kullanımına dair detaylı bilgiyi Tikutu internet sitesindeki Çerez Politikası’nda bulabilirsiniz.
 • Başkaca bir form, anket, araştırma, yarışma katılımı için verdiğiniz yanıtlar ve ilettiğiniz diğer verilerden oluşmaktadır.

 Yukarıda detayı verilen kullanıcı verileri, sözleşmenin kurulması ve ifası ile kullanım verileri ise sözleşmenin ifası ile doğrudan doğruya ilgilidir. 

Bu bilgileri toplamakta, işlemekte, depolamakta, kullanmakta ve paylaşmaktaki temel dayanaklarımız, rızanız, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, meşru menfaatler, hizmetlerimizin geliştirilmesi, daha iyi kullanıcı deneyimi yaratılması, piyasa araştırması, pazar ve kullanıcı analizi, etkileşimin ve hizmet memnuniyetinin arttırılmasıdır.

 

2.3.   Kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanma süresi ve nerede saklanacağı,

Tikutu kişisel verileri üye ile arasındaki müşteri ilişkisini yönetmek, daha iyi ve kişiselleştilmiş içerik üretmek, verilen hizmet ve içeriklerin geliştirilmesini sağlamak, pazar ve müşteri analizleri yapmak,  iş planını geliştirmek  ve kanuni yükümlülüklerini yerine getirmek amacı ile işleyecektir. 

 

 • Toplanan verilerin tamamı, ilgili işleme faaliyetinin amacıyla sınırlı olarak, gerekli olduğu süre boyunca,
 • (Mevzuata uygun haklarınız saklı kalmak üzere, kişisel verilerinizin tamamı üyeliğiniz devam ettiği süre boyunca ve üyeliğiniz sona erdikten sonra 12 (Onİki) ay süreyle pazarlama faaliyetleri çerçevesinde saklanır ve siz açıkça izin vermedikçe bu süre sonunda silinir,
 • Kullanıcı verileriniz ise üyelik süresince ve içerik erişim izninizin sona erdiği tarihten itibaren 24 (YirmiDört) ay süreyle analitik amaçlar, üyelik süreçlerinizin yönetimi, sona ermesi, mevzuata uygun taleplere karşılık verilebilmesi ve bu süre içinde üye olarak geri dönmeyi istemeniz halinde kullanıcı deneyiminizi kolaylaştırmak amacı ile saklanır ve bu süre sonunda silinir,

 Bunlar dışında kişisel verileriniz, ilgili mevzuatın gerektirdiği ölçüde hak kullanımları, yetkili mercilere yapılacak açıklamalar, her türlü belgelendirme ve yasal süreçlerde delillendirme amaçlarıyla daha uzun sürelerle saklanabilecektir.

 

2.4. Pazarlama amacı ile kullanılan kişisel verileriniz ,

Kişisel verilerinizin Tikutu tarafından doğrudan pazarlama amacı ile kullanılmasını istemiyorsanız, konu hakkında bize yazılı bildirimde bulunmanız beklenmektedir. Mail bültenleri içerisinde, daha fazla bülten almamanız için bülten listesinden çıkma seçeneğini kullanabilir, anlık bildirimler kapsamında (birçok mobil telefon ve tabletlerde olduğu üzere) kullanılan cihazın "Ayarlar" bölümünden "Bildirimler" seçeneği ile bir veya birden fazla uygulama için anlık bildirimler kaldırabilecektir. Çerezler kapsamında sahip olduğunuz seçenekler Çerez Politikası'nda açıklanmaktadır.

 

2.5. Kişisel verilerinizin saklanma yeri,

Verileriniz Tikutu’nun Ticaret şirketi olarak kurulu bulunduğu Türkiye’deki sunucu/sunucularda saklanır. Eğer, kişisel verilerinizin Türkiye dışında bir ülkeye aktarılması ve orada tutulması gerekli olur ise, özel güvenlik önlemleri alınır; söz konusu veri aktarımının Gizlilik Politikası ile başta Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere yürürlükteki veri koruma mevzuatına uygunluğu temin edilir. Süreç  Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından uygun görülen veya tavsiye amacı ile ilan edilen veri koruma hükümlerini taşıyan sözleşmeler kapsamında hareket edilerek yönetilir.

 

 3-   Veri güvenliği, Haklarınız ve İmha, 

3.1. Tikutu tarafından kişisel verilerin yetkisiz erişime, ifşaya, kullanıma, değiştirilmeye, yok edilmeye karşı koruması için geliştirilmiş teknik, idari ve fiziki güvenlik önlemler uygulanmakta ve değişen şartlara göre güncellenmektedir. Ancak aşılamayacak herhangi bir önlemin olmadığını, kişisel verilerinizin korunması için gösterilen  çabada sizlerin işbirliğinin çok önemli olduğunu  vurgulamak gerekmektedir. Üyenin Tikutu kullanımı sırasında şüpheli faaliyetler fark etmesi halinde [email protected] adresine yazılı olarak acil bilgi vermesi gerekmektedir.

3.2.      Kişisel verilere ilişkin olarak, 

 • Açık rızanın geri alınması,
 • Sizinle ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme ve varsa sizinle ilgili işlenmiş verilere erişme,
 • Yanlış işlenen kişisel verilerinizin düzeltilmesini veya güncellenmesini talep etme,
 • Verilerin silinmesini talep etme,
 • Mevzuatta öngörülen zorunlu işleme dışında işlemenin sınırlandırılmasını talep etme,
 • Kişisel verilerinizin elektronik bir kopyasını yaygın olarak kullanılan ve okunabilir bir halde size veya üçüncü kişilere iletimini talep etme,
 • Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Unutma ve düzeltme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Mevzuata aykırı işleme sebebiyle uğradığınız zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Hak kullanımlarının yasal sınırlamalarla bağlı olup, bu çerçevede tüm taleplerinize olumlu yanıt verilemeyebilecektir. 

3.3.      Kişisel verileri işleme şartlarının tamamının ortadan kalkması halinde, verilerinizi, talebiniz üzerine, otuz gün içinde imha edilecektir. Bu maddede yahut mevzuatta belirtilen haklarınızdan birini veya birkaçını kullanmak istediğinizde [email protected]  adresine yazılı olarak  bilgi verilmesi gerekmektedir.

 3.4. Kişisel veri işleme şartları ortadan kalkan verilerin tamamı, herhangi bir talep olmasa dahi, 6 (Altı) aylık periyotlarda otomatik olarak imha edilmektedir.

 

4-   Verilerinizin Aktarılabileceği Üçüncü Taraflar ve Saklanması

Tikutu’ya sağladığınız kişisel verilerinizi gerekli olduğu ölçüde ve ilgili tedbirleri alarak, hesabınıza bağladığınız üçüncü taraf uygulamaları ve cihazlarla; sosyal medya uygulamaları ve diğer medya uygulamalarıyla; hizmetimizi süreğen kılmak, içerik kişiselleştirmesini sağlamak, verimliliği arttırmak, pazarlama ve promosyon dağıtımı, verilerin analizi amaçlarıyla başta IT sistem sağlayıcılar olmak üzere başkaca hizmet sağlayıcılarla; ödeme sağlamak, dolandırıcılığı engellemek amacıyla ödeme birimleriyle; reklam iş ortaklarıyla; lisans ödemelerini sağlamak, içeriği zenginleştirmek, içerik seçkisi, promosyon onayı amaçlarıyla iş ortaklarımızla; akademik araştırma amaçlı akademik araştırmacılarla; makul yasal talepleri karşılamak, yasal prosedürler oluşturmak amaçlarıyla kolluk kuvvetleri, yargı birimleri, avukatlar ve idareyle;; işletmemizi satın alanlar ve satın alma görüşmesi yapanlarla paylaşabiliriz.

Kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak amacıyla, teknolojik gelişmelerle orantılı olarak gerek sanal gerek olağan güvenlik tedbirleri alınmaktadır. Sizlerin de kişisel veri güvenliğinizi sağlamak amacıyla kullanıcı isimleri, parolalar, cihaz şifreleri ve elektronik posta güvenliği için gerekli tedbirleri almanız gerekmektedir.

 

5- Diğer Internet Sitelerine Verilen Bağlantılar

Tikutu’nun sağladığı bilgiler, Tikutu dışında kişilere ait veya onlar tarafından işletilen harici internet sitelerine verilen linkler/bağlantılar içerebilir. Bu harici internet siteleri üzerinde gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetlerinden Tikutu sorumlu değildir. Tikutu, bu harici internet sitelerinin gizlilik uygulamalarına ilişkin bilgi almanızı önermektedir.

 

6-   Gizlilik Politikasında Değişiklik

Gizlilik Politikası’nda zaman zaman değişikliklere gidilebilir. Gizlilik Politikası’nda yapılacak ve onay gerektiren esaslı değişiklikler için değişiklik yürürlüğe girmeden önce tarafınızca bildirilen iletişim kanalları ve uygulamalar vasıtası ile bilgilendirme yapılacaktır. Güncel Gizlilik Politikası’na web sitemiz ve uygulama üzerinden her zaman erişilebilir durumdadır.

 

7-İhtilaf ve İletişim

Üyeler gizlilik politikası ile ilgili soruları ve konu hakkındaki  talepleri için [email protected]  elektronik posta, yahut Emniyet Evleri Mah. Yeniçeri Sk. Gökay Yapı Busidence Blok No: 42a Kağıthane/İstanbul - Türkiye posta adresi üzerinden Tikutu ile  iletişime geçilebilecektir. Tikutu  ile çözümleyemediğiniz ihtilaflı haller için Türkiye'de ikamet ediyorsanız veya çalışıyorsanız, ya da söz konusu kişisel veri mevzuatına aykırılık Türkiye'de gerçekleştiyse şikayetinizi Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na iletebilirsiniz.